SPORT: ICE RINK Solution
Мұз айдындарына арналған инженерлік шешімдер

Кез келген мұз айдыны ауаны өңдеу, құрғату және зоналараға бөлуге аса назар аударатын дұрыс микроклиматтың қалыптасуын қажет ететін күрделі инженерлік құрылыс.


Жыл мезгілдері мен қатысушы адамдар санына байланысты жұмыс тәртібіне өзгертулер енгізу мүмкіндігі және дұрыс климаттық параметрлердің сақталуы алаңның сыртқы бетінің қатпауы, тұман және конденсаттың пайда болу қаупін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.


Аталмыш факторларды бейтараптау мұз айдынының құрылымдық элементерінің коррозиядан сақтану деңгейін жоғарлатады, зай білінуінің алдын-алады және мұз айдыны көрермендеріне қолайлы температуралық жағдайдың сақталуын қамтамасыз етеді.

SPORT: ICE RINK Solution | Мақсаттары мен артықшылықтары

WHEIL SPORT: ICE RINK Solution – бұл мұз айдынында негативті факторлардың пайда болуы және әсер ету мүмкіндігін төмендететін барлық параметрлер спектрін және физикалық үрдістерді ескеретін микроклиматтық инженерлік шешім.

ICE RINK Solution басты мақсаттары болып:

  • таза ауаның көрермендер мен мұз айдынындағыларға жетуі мен қолайлығын қамтамасыз ететін дұрыс зоналарға бөліуі;
  • әр зоналар бойынша температуралық тәртіптеменің қатаң бақылануы;
  • негативті салдарларды болдырмау үшін құрғатудың тиімді деңгейімен және қажетті ауа айналымымен қамтамасыз ету;
  • жоғарғы энерготиімділік және пайдалануға кететін шығындарды азайту.

Технологиялар: