КАЗПРОМИННОВАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Басты қағидалар

Қазақстандық КазПромИнновация компаниясының өз қызметінде ұстанатын басты бағыттарының бірі – заманауи технологияларды өндірілген өнім мен ұсынылатын шешімдерде үздіксіз қолдану.

Қазіргі уақытта

КазПромИнновация әр түрлі мақсаттағы ғимараттарды жобалауда және микроклимат жүйелерінің басты элементтерін өндіруде белсенді қолданылатын жоғарғы технологиялық инновациялардың кең спектрімен қамтамасыз етілген.

КазПромИнновация Технологиялары

бұл аралас қолданылуы қолайлы климаттық параметрлерді дайындау мен қолдау саласындағы тиімді нәтижелерге жетуге мүмкіндік беретін әр түрлі инженерлік әзірлемелер.

КазПромИнновация технологияларының басты қағидалары -

таңдалған инженерлік мақсатқа жету үшін энерготиімділік, техникалық икемділік жән

Жоғарғы сенімділік: